Rumex spinosus

Nom Científic Rumex spinosus
Nom Català Emex
Nom Castellà Romaza espinosa
Família Poligonàcies.
Floració Febrer / Maig
Hàbitat Herbassars ruderals litorals. Contr. medit.
Alçada 10 a 40 cm
Forma vital Teròfit.
Descripció Sin : Emex spinosa
Descripció

Planta monoica.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari