Phalaris canariensis subsp. brachystachys

Nom Científic Phalaris canariensis subsp. brachystachys
Nom Català Escaiola
Nom Castellà Alpiste
Família Gramínies
Floració Abril / Juliol
Hàbitat Camps, conreus, marges ruderals. Contr. medit. i est. montà.
Alçada 40 a 90 cm
Fruit Cariopsi.
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari