Lolium rigidum

Nom Científic Lolium rigidum
Nom Català Margall
Nom Castellà Margall
Família Gramínies
Floració Maig / Agost
Hàbitat Indrets ruderals i conreus.  Contr. medit. i est. montà.
Alçada 10 a 60 cm
Fruit Cariopsi.
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari