Lipandra polysperma

Nom Científic Lipandra polysperma
Nom Català Blet polisperm
Nom Castellà Cenizo polispermo
Família Amarantàcies. (subfamília Quenopodiàcies.)
Floració Juliol a Octubre
Hàbitat Vegetació ruderal i arvense en sòl humit. Est. montà plujós
Alçada 10 a 80 cm
Fruit Aqueni.
Forma vital Teròfit
Descripció Sin : Chenopodium polyspermum

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari