Dysphania botrys

Nom Científic Dysphania botrys
Nom Català Bodris
Nom Castellà Biengranada
Família Amarantàcies. (subfamília Quenopodiàcies.)
Floració Juny / Setembre
Hàbitat Terres remogudes, abocadors.   Contr. medit. i est. medit submed.
Alçada 10  a  60  cm
Fruit Aqueni.
Forma vital Teròfit.
Descripció Sin : Chenopodium botrys
Descripció

Planta anual, ascendent, erecta, ramificada i pilosa, pluricaule; fulles peciolades, ovades, pinnato-lobulades en la part inf.; en la tija més petites, esparses entre abundant inflorescència. Les flors, sèssils, pètals nuls, cinc sèpals pilosos glandulosos ( tèpals). El fruit és una petita capsula i llavors negres. Planta flairosa.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari