Chenopodium vulvaria

Nom Científic Chenopodium vulvaria
Nom Català Blet pudent
Nom Castellà Vulvaria
Família Amarantàcies. (subfamília Quenopodiàcies.)
Floració Maig / Octubre
Hàbitat Conreus de secà, vegetació ruderal. Contr. medit. i est. montà.
Alçada 10 a 60 cm
Fruit Aqueni.
Forma vital Teròfit

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari