Chenopodium glaucum

Nom Científic Chenpodium glaucum
Nom Català Blet farinell
Família Quenopodiàcies
Floració Juliol / Octubre
Hàbitat Llocs ruderals humits, sòls argilosos. Contr. medit. i est. montà.
Alçada 5 a 30 cm ( 50 cm )
Forma vital Teròfit.
Descripció Sin: Oxybasis glauca

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari