Chenopodium album subsp. album

Nom Científic Chenopodium album subsp. album
Nom Català Blet blanc
Nom Castellà Cenizo
Família Amarantàcies. (subfamília Quenopodiàcies.)
Floració Juliol / Desembre
Hàbitat Vegetació ruderal i erms. Contr. medit a est. montà i subalpí.
Alçada 20 cm a 2 m
Fruit Aqueni.
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari