Chenopodium album subsp. album

Nom Científic Chenopodium album subsp album
Nom Català Blet blanc
Nom Castellà Cenizo
Família Quenopodiàcies
Floració Juliol / Desembre
Hàbitat Vegetació ruderal i erms. Contr. medit a est. montà i subalpí.
Alçada 20 cm a 2 m
Forma vital Teròfit

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari