Bromus sterilis

Nom Científic Bromus sterilis
Nom Català Margall llarg
Nom Castellà Espigajo
Família Gramínies
Floració Abril / Agost
Hàbitat Marge de camins, conreus, erms. Munt. medit. i est. montà.
Alçada 25 a 100 cm
Fruit Cariopsi.
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari