Blitum bonus-henricus

Nom Científic Blitum bonus-henricus
Nom Català Sarró
Nom Castellà Zurrón
Família Amarantàcies. (subfamília Quenopodiàcies.)
Floració Maig / Agost
Hàbitat Herbassrs ruderals, camps de bestiar. Est. montà i subalpí.
Alçada 10 a 60 cm
Fruit Aqueni.
Forma vital Hemicrìptofit
Descripció Sin : Chenopodium bonus-henricus
Us culinari Les fulles es poden menjar com verdura, semblant als espinacs.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari