Allium neapolitanum

Nom Científic Allium neapolitanum
Nom Català All napolità
Nom Castellà Ajo napolitano
Família Liliàcies
Floració Febrer / Juny
Hàbitat Marge de camins, llocs ruderals humits. Contr. medit.
Alçada 30 a 60 cm
Forma vital Geòfit

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari