Urtica membrenacea

Nom Científic Urtica membrenacea
Nom Català Ortiga grossa
Nom Castellà Ortiga blanca
Família Urticàcies
Floració Febrer / Agost
Hàbitat Herbassars ruderals. Contr. medit. marít.
Alçada 10 a 120 cm
Fruit Aqueni.
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari