Úrnula

Descripció

Es diu a la peça formada pel receptacle endurit que tanca a un fruit en aqueni, sent aquest sec i indehiscent. És propi d’algunes espècies de rosàcies. En el cas de l’espècie rosa, els aquenis, en gran nombre, també queden embolcallat pel receptacle que és carnós i s’anomena cinorròdon.

Foto 1

Detall dels fruits d'Agrimonia eupatoria.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari