Tussilago farfara

Nom Científic Tussilago farfara
Nom Català Pota de cavall
Nom Castellà Pata de mulo
Família Compostes
Floració Març / Maig
Hàbitat Marges argilosos humits, marge de boscs. Contr.medit. a est. subalpí. )
Alçada 10 a 30 cm
Fruit Cípsela.
Forma vital Geòfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari