Torilis arvensis

Nom Científic Torilis arvensis
Nom Català Julivert bort
Nom Castellà Carruchos
Família Umbel·líferes
Floració Maig / Agost
Hàbitat Llocs humits, herbassars. Contr. medit. i est. montà submed.
Alçada 20 a 100 cm ( 120 cm )
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari