Thymus vulgaris subsp palearensis

Nom Científic Thymus vulgaris subsp palearensis
Família Labiades
Floració Febrer  /  Juny.  ( Juliol )
Hàbitat Pradells camefítics rocallosos.  Est. montà submed. i subalpí.
Alçada 10  a  30  cm
Fruit Tetranúcula.
Forma vital Camèfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari