Tetranúcula

Descripció

Es diu al fruit sec i indehiscent que prové d’un ovari ínfer amb dos carpels i que en tenir quatre falsos septes, es formen quatre núcules monospermes, encara que rarament maduren totes. Aquest fruit singular es dona en la família Boraginàcies i Labiades.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari