Teròfit

Descripció

Es diu a la manera de desenvolupar la planta, que aconsegueix dur a terme el seu desenvolupament i fructificació en menys d’un any, complint el seu període vegetatiu i passant l’època desfavorable en estat de llavor, preparada per germinar quan les condiciones climàtiques ho permetin. No són de gran grandària, tenen un caràcter herbaci i el sistema radical minso sense excessives ramificacions. També reben en nom de plantes anuals.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari