Corydalis solida subsp. solida

Nom Científic Corydalis solida subsp solida
Nom Català Tisoretes
Nom Castellà Coridal
Família Papaveràcies
Floració Abril / Maig
Hàbitat Pastures, marge de boscs caducifolis. Est. montà i subalpí.
Alçada 10 a 20 cm
Fruit Càpsula.
Forma vital Geòfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari