Família: Crucíferes

Gran família cosmopolita, estesa generalment per l’hemisferi boreal amb més de seixanta gèneres.
La majoria tenen un marcat caràcter herbaci, mesurant entre els cinc cm dels matollets saxícoles i altres herbes ruderals que no passen d’un metre.
Tiges erectes i ramificades, altres són prostrades; les fulles són alternes i poden ser simples o compostes, sense estípules.
Les flors són actinomorfes i tenen quatre pètals iguals, altres quasi iguals (Iberis) i quatre sèpals.
Els fruits són silícules (poc més llargues que amples) i síliqües (més llargues que amples), típiques en aquesta família.
Moltes d’aquestes espècies han estat conreades des de temps antics, servint d’aliment.