Família: Crucíferes

Gran família extensa per arreu, amb més de 60 gèneres .
La majoria tenen un marcat caràcter herbaci, mesurant entre els 5 cm de matollets saxícoles i altes herbes ruderals que poden passar de 1 metre.
Tiges erectes i ramificades, altres poden ser prostrades, tenint les fulles alternes i poden ser simples o compostes, a vegades dentades o lobulades; no hi ha estipules, però poden ser piloses o no.
Les flors tenen 4 pètals iguals, altres quasi iguals ( Iberis) i 4 sèpals, sent actinomorfes.
Els fruits, silícules i siliquës, típiques en aquests gèneres.
Moltes d’aquestes espècies han estat conreades des de temps antics per l’alimentació de l’home.