Alyssum linifolium

Nom Científic Alyssum linifolium
Nom Català Botgeta de fulla estreta
Família Crucíferes
Floració Març / Abril
Hàbitat Espartars, erms, brolles. Ca. Contr. medit. seques cont.
Alçada 10 a 35 cm
Fruit Silícula.
Forma vital Camèfit

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari