Família: Convolvulàcies

Petita família de plantes enfiladisses amb les flors molt vistoses. A Catalunya tenim cinc gèneres. Cressa, calystegia, convolvulus, ipomoea i cuscuta.
Algunes poden tenir més de dos metres, tret de Ipomea indica que pot arribar a cobrir les façanes de les cases.
Les tiges herbàcies tenen fulles alternes i enteres; lobulades o no i les seves flors tenen cinc pètals soldats formant un embut ( campaneta) i els sèpals lliures.
El gènere Cuscuta té quatre espècies, totes elles són paràsites.
L’espècie Ipomea batatas és àmpliament conreada pels seus tubercles ( moniato) i Ipomea indica i Ipomea purpurea son cultivades en jardins per les seves flors, estant força naturalitzades en tanques, marges i murs abandonats per tot el litoral.