Família: Convolvulàcies

Petita família de plantes enfiladisses amb les flors molt vistoses. A Catalunya en tenim cinc gèneres. Cressa, Calystegia, Convolvulus, Ipomoea i Cuscuta.
Algunes poden tenir més de dos metres, tret de Ipomoea indica que pot arribar a cobrir les façanes de les cases.
Les tiges herbàcies tenen fulles alternes i enteres; lobulades o no i les seves flors tenen cinc pètals soldats formant un embut (campaneta) i els sèpals lliures.
El gènere Cuscuta té quatre espècies, totes elles són paràsites.
L’espècie Ipomoea batatas és àmpliament conreada pels seus tubercles  (moniato) i Ipomoea indica i Ipomoea purpurea son cultivades en jardins per les seves flors, estant força naturalitzades en tanques, marges i murs abandonats per tot el litoral.