Convolvulus tricolor. (Orn)

Nom Científic Convolvulus tricolor
Nom Català Campaneta tricolor
Nom Castellà Bella de dia
Família Convolvulàcies
Floració Abril / Juny
Hàbitat Terres cultivades, vegetació ruderal. Contr. medit. marít.
Alçada 20 a 60 cm
Forma vital Camèfit.
Característiques Ornamental |

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari