Família: Boraginàcies

Família força estesa per tot el món, generalment herbes i petits arbusts i que en les nostres contrades té prop de vint gèneres amb una cinquantena d’espècies.
Es tracta de plantes de mitjana alçada que no acostumen a sobrepassar el metre, amb fulles oposades o alternes, simples, enteres i de tacte aspre; sovint cobertes de pèls híspids.
Les flors són actinomorfes i pentàmeres, més rarament zigomorfes, es reuneixen en inflorescències terminals, a vegades en cimes escorpioides. El fruit és una tetranúcula. Algunes ocasionalment plantades en jardins.