Lithospermum fruticosum var. rosea

Nom Científic Lithospermum fruticosum var. rosea
Nom Català Aspró
Nom Castellà Sanguinaria
Família Boraginàcies
Floració Març / Juny
Hàbitat Brolles, timonedes.  Ca. Contr. medit. i est. montà submed.
Alçada 10 a 60 cm
Fruit Tetranúcula.
Forma vital Camèfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari