Família: Amaril·lidàcies

Família estesa per zones tropicals, subtropicals i temperades de tot el món i que a les nostres contrades té cinc gèneres amb una desena d’espècies. Són plantes herbàcies, perennes, monocotiledònies, amb els òrgans subterranis (geòfits), fulles estretes basals i les flors en inflorescències pauciflores o uniflores. Algunes són molt utilitzades en jardineria.