Schoenoplectiella mucronata

Nom Científic Schoenoplectiella mucronata
Nom Català Punta d´espasa
Nom Castellà Junco de Judas
Família Ciperàcies
Floració Juliol / setembre
Hàbitat Arrossars.  Contr. medit. litorals.
Alçada 40 a 80 cm
Fruit Aqueni.
Forma vital Hidròfit radicant
Descripció Sin : Scirpus mucronatus

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari