Rizoma

Descripció

S’anomena a la tija subterrània de desenvolupament horitzontal, que pot emetre arrels adventícies, gemmes per desenvolupar noves tiges; sempre té nusos i entrenusos i serveix per emmagatzemar, aigua i nutrients. Poden ser gruixuts i carnosos o prim i llargs; quan per diversos motius, el rizoma es parteix en alguna part, el rizoma més nou pot seguir el seu desenvolupament i treure una nova planta; és una reproducció vegetativa. Geòfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari