Riccia glauca

Nom Científic Riccia glauca
Família Ricciaceae
Descripció

Aquesta petita hepàtica forma rosetes de lòbuls amb l’àpex arrodonit que poden mesurar entre 1 o 2 cm i viu als marges, talussos, camps i a vegades terres alterades, sempre que hi hagi una certa humitat.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari