Reseda undata subsp. undata

Nom Científic Reseda undata subsp. undata
Nom Català Capironat
Nom Castellà Reseda blanca
Família Resedàcies
Floració Abril / Setembre
Hàbitat Erms, pastures seques. Contr. medit. àrides
Alçada 10 a 60 cm
Fruit Càpsula.
Forma vital Teròfit. 
Descripció Sin : Reseda alba subsp. gayana
Descripció

Semblant a l´subespècie Alba, però amb la inflorescència més prima i el calze més curt; planta més febre en general.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari