Reproducció de les Gimnospermes

Descripció

Són plantes vasculars que no fan veritables flors, per la qual cosa tampoc fan cap classe de fruit, però sí llavors per poder-se reproduir. Generalment, són monoiques amb cons masculins i femenins per separat o dioiques, amb els peus diferenciats per sexes i no tenen flors per protegir els òvuls dins de cap periant, sinó que els té disposats entre les bràctees. Els cons masculins es troben a l’àpex de les branquetes i entre les seves esquames o bràctees pol·liníferes hi ha el pol·len, format per micròspores i que el vent dispersa per anar a parar als cons femenins, que estan formats per bràctees molt gruixudes (tectrius) disposades helicoïdalment i a sobre una altra bràctea molt més prima (seminífera) on estan els òvuls o macròspores, que en el moment de la fecundació comencen a transformar-se en els futurs pinyons. Les bràctees seminíferes afavoreixen la dispersió, actuant com ales d’un fruit (anemofília). Els cons femenins madurs s’anomenen pinya en les coníferes, els dels ginebrons i savines, són gàlbuls i en el xiprer, arcèstides.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari