Pruïna

Descripció Es diu de la substancia cerosa que recobreix certs òrgans o fruits. Alguns líquens tenen el disc de l'apoteci recobert per una capa de pruïna causada per hifes mortes i restes minerals, el que li dona un color més esmorteït. És un caràcter a tenir en compte a l'hora d'estudiar-los.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari