Pruïna

Descripció

Es diu la substància cerosa que recobreix alguns òrgans o fruits. Alguns líquens tenen el disc de l’apoteci recobert per una capa de pruïna causada per hifes mortes i restes minerals, el que li dona un color més esmorteït. És un caràcter a tenir en compte a l’hora d’estudiar-los.

Foto 1

Podem la pell de la pruna coberta per una capa de cera pruïnosa.

Foto 2

Aquí es poden veure diversos apotecis d'un liquen crustaci, que té el disc de l'apoteci de color fosc o negre, encara que porta una fina capa de pruïna que el fa blanquinós o grisenc.

Foto 3

Podem veure un capítol d'una composta i en la base on acaba el peduncle es disposa un grumoll de pruïna.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari