Porus

Descripció

Es diu en Botànica l’orifici  d’un òrgan o d’una membrana vegetal que condueix a l’entrada d’un conducte. Aquí ve referit als porus de l’himeni d’algun grup de fongs com Ganodermatàcies, Poriàcies, Hymenochaetàcies etc, ja que són caràcters diferencials per la seva correcta identificació.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari