Porus

Descripció

Es diu en Botànica l’orifici en un òrgan o en una membrana vegetal que condueix en l’entrada d’ un conducte. Aquí ve referit als porus de l’himeni d’algun grup de fongs com Ganodermatàcies, Poriàcies, Hymenochaetàcies etc, ja que són caràcters diferencials per la seva correcta identificació.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari