Porpidia crustulata

Nom Científic Porpidia crustulata
Hàbitat Roques ombrejades entre molses, verticals.  Si.  Contr. medit. munt. Medit. 
Descripció Tal·lús blanc grisenc amb tonalitats verdoses, prim o poc diferenciat llis o fissurat i línia hipotalina fosca; abundants apotecis formant cercles concèntrics, de color negre o fosc amb marge propi i més petits que l´espècie P. macrocarpa.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari