Pinnatisect-a

Descripció

Es diu a la fulla simple dividida (o pinnada) en què els entrants passen de la línia que creua el limbe, entre el marge i el nervi medial, arribant a tocar-lo. En el cas que passés la línia, però no arribes al nervi, diríem que és pinnatipartida.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari