Physconia distorta

Nom Científic Physconia distorta
Hàbitat Escorça
Descripció

Liquen foliaci en forma de roseta no gaire arrapada al substrat amb el tal·lus format per lòbuls radials no solapats i ramificats; té color gris marró a gris verdós amb una lleugera capa de pruïna pel centre, més visible a l’àpex dels lòbuls, els apotecis són sèssils i disgregats amb el disc pla negre amb pruïna que li dona un color blanquinós i el disc prominent pruïnós. La cara inferior és fosca pel centre i marró més clar pels marges amb abundants rizines fosques en forma de raspall. Es fa a l’escorça d’arbres madurs i no és pas rar trobar-ho en roques molsoses sempre que tinguin nutrients. Prefereix zones més frescals i boscs humits de muntanya mediterrània a estatge montà

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari