Physcia leptalea

Nom Científic Physcia leptalea
Família Physciaceae
Descripció

Liquen foliaci amb el tal·lus arbustiu i ramificat en lòbuls estrets amb abundants cilis blancs i a vegades amb la punta fosca o marró; són plans o lleugerament convexes amb pseudocifel·les sense soralis i estan dividits a l’àpex; tenen color gris clar a gris verdós pàl·lid amb la cara inferior blanquinosa, amb rizines disperses i els apotecis es troben disgregats pel centre del tal·lus o amuntegats en petits grupets amb el disc pla fosc o negre amb pruïna, i el marge lecanorí bastant evident. Es fa a les branques i a vegades en escorça nua d’arbres en boscs frescals oberts i il·luminats de les contrades mediterrànies a l’estatge montà. És molt semblant a Physcia adscendens, encara que aquesta té soralis i no presenta apotecis.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari