Phragmites australis subsp. australis

Nom Científic Phragmites australis subsp australis
Nom Català Canyís
Nom Castellà Carrizo
Família Graminíes
Floració Juny / Desembre
Hàbitat Llocs humits, prats a vora d´aigua Contrades medit. est. montà
Alçada 1 a 3 m
Fruit Cariopsi.
Forma vital Hidròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari