Phaeophyscia orbicularis

Nom Científic Phaeophyscia orbicularis
Hàbitat Escorça rica en nutriens, teules, murs. Ca. Contr. medit.
Descripció Liquen foliaci, amb el tal·lús arrapat, gris, bru a bru fosc o verdós; te els lòbuls estrets i llargs, ramificats amb vano. Els soredis maculiformes son plans o convexos, blancs, gris-verdós, disposats damunt del tal·lús, en l´àpex dels lòbuls o en el marge. La cara inferior és fosca amb el marge més clar i abundants rizines, fosques i curtes. Ocasionalment pot tenir apotecis,amb el disc bru fosc o negre sense pruina.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari