Petaloide

Descripció Es diu de la peça o òrgan foliar que té forma de pètal; en el cas de que la flor no tingui periant, si no un perigoni format per  diverses peces en el mateix verticil, les anomenarem peces petaloides, encara que també tindran colors cridaners, per atraure als pol·linitzadors. Les peces sepaloides ( en forma de sèpal ), no es poden distingir més que per llur color verd, com el cas dels veritables sèpals.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari