Pepònide

Descripció

Es diu del tipus de fruit carnós, indehiscent que prové d’un ovari ínfer; té una gran mida i amb l’epicarpi endurit i el mesocarpi carnós, és propi de les cucurbitàcies.
En el cas d’Ecbalium elaterium, el fruit en la maturitat, degut a la pressió hidrostàtica, llença explosivament les llavors i es considera un fruit dehiscent.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari