Peduncle

Descripció Es diu a la peça més o menys prima com un palet que fa de suport a una inflorescència o un capítol; pot tenir diferents induments ( pilós, glabre, glandulós etc.. ), si és més prim i està en una inflorescència suportant una flor, rep el nom de pedicel.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari