Peduncle

Descripció

Es diu a la peça més o menys prima com un palet que fa de suport a una inflorescència o un capítol; pot tenir diferents induments (pilós, glabre, glandulós, etc), si és més prima i està en una inflorescència portant una sola flor, rep el nom de pedicel.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari