Panícula

Descripció

Es diu a la inflorescència composta; és com un raïm compost, en què en lloc de sortir unes flors pedicel·lades a cada costat de l’eix, surt uns raïms secundaris, format també per flors pedicel·lades. Seria com un raïm de raïms.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari