Palustre

Descripció

Ve referit a l’hàbitat de l’entorn d’estanys, llacs, aiguamolls i altres indrets aquàtics; com altres hàbitats, les plantes que es desenvolupen als marges o en el mateix medi aquàtic, fan comunitats vegetals que van dictades pel clima, la humitat… etc i aquí no poden faltar ( cyperus, juncus, carex, scirpus) entre algunes més específiques. Unes arrelen al fons de l’aigua, altres als marges humits cercant la capa hídrica.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari