Morfologia del fruit

Descripció En general, els fruits estan dividits en el pericarpi,( òrgan de protecció de la llavor ) i la llavor, pròpiament dita. El pericarpi esta dividit en :  epicarpi, que és la part més externa i que és més prima, el mesocarpi que és la part gruixuda i carnosa i l´endocarpi, sovint coriaci, on estan les llavors. Degut a la gran variabilitat floral, aquest esquema no és tan senzill, i a la pràctica hi ha una gran diversificació de fruits; aquest poden estar dividits degut a la seva consistència en (carnosos o secs ), en la manera d´obrir-se ( dehiscència o indehiscència ), alguns són compostos i altres més complexes.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari