Morfologia del fruit

Descripció

En general, els fruits estan dividits en el pericarpi,(òrgan de protecció de la llavor) i la llavor, pròpiament dita. El pericarpi esta dividit en :  epicarpi, que és la part més externa i que és més prima, el mesocarpi que és la part gruixuda i carnosa i l’endocarpi, sovint coriaci, on estan les llavors.
Degut a la gran variabilitat floral, aquest esquema no és tan senzill, i a la pràctica hi ha una gran diversificació de fruits; aquest poden estar dividits degut a la seva consistència en (carnosos o secs), en la manera d’obrir-se (dehiscència o indehiscència), alguns són compostos i altres més complexes.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari