Morfologia del bolet

Descripció Vulgarment rep aquest nom, la part del fong que surt del terra, encara que tècnicament és el cos fructífer o carpòfor dels fongs superiors ( Ascomicetes , Basidiomicetes ); generalment es poden diferenciar dues parts : el peu o cama, que aguanta a l´òrgan fructífer i que pot ser llis, estriat, esquamós etc i el barret o capell, que és la part superior més vistosa i que va canviant a mesura que aquest madura i envelleix ; en la seva part inferior está l´himeni, que és on es generen les espores i pot estar format per porus, plecs, agulletes o lamines ( més corrent ). El bolet des de que creix a partir del miceli, a sovint va embolcallat per una mena de tel o vel, que el protegeix; a vegades aquest cau més aviat i altres hi queden restes en el barret en forma d´esquames, en el peu en forma d´anell o restes penjant com una mena de cortina. En la part inferior, tocant al terra pot haver una mena de beina anomenada volva i que amb el temps desapareix; tant el vel com la volva són restes de l´embolcall original.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari