Morfologia del bolet

Descripció

Vulgarment rep aquest nom, la part del fong que surt del terra, encara que tècnicament és el cos fructífer o carpòfor dels fongs superiors (Ascomicets, Basidiomicets) generalment es poden diferenciar dues parts: el peu o cama, que aguanta a l’òrgan fructífer i que pot ser llis, estriat, esquamós, etc, i el barret o capell, que és la part superior més vistosa i que va canviant a mesura que aquest madura i envelleix; en la seva part inferior està l’himeni, que és on es generen les espores i pot estar format per porus, plecs, agulletes o lamines, que és el més corrent.
El bolet d’ençà que creix a partir del miceli, sovint està embolcallat per una mena de tel o vel, que el protegeix; a vegades aquest cau més aviat i altres hi queden restes en el barret en forma d’esquames, en el peu en forma d’anell o restes penjant com una mena de cortina.
En la part inferior, tocant a terra pot haver-hi una mena de beina anomenada volva i que amb el temps desapareix; tant el vel com la volva són restes de l’embolcall original.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari