Morfologia de les Hepàtiques

Descripció

Són una divisió, que conjuntament amb les molses i les antocerotes formen el grup dels Briòfits. Viuen en ambients humits i a vora de l’aigua, fonts, degotalls, etc
Les Hepàtiques tal·loses tenen el tal·lus arrapat al substrat, l’àpex dividit dicotòmicament en lòbuls arrodonits que formen el gametòfit.
En la part superior es pot veure el relleu com una xarxa de petits foradets que són els porus aerífers que donen pas a les càmeres aeríferes encarregades de l’intercanvi de gasos.
El gametòfit pot desenvolupar els gametangis o òrgans sexuals, l’anteridi és el masculí i l’arquegoni és el femení, generalment pedunculats com en les molses.
Per la reproducció vegetativa, a part de la fragmentació, desenvolupen uns petits òrgans en forma de copa o mitja lluna, anomenats conceptacles on es formen els propàguls.
En la part inferior es desenvolupen una mena de petites arrels per fixar la planta al substrat anomenades rizoides.
Les Hepàtiques folioses, que són una gran majoria, tenen el gametòfit ramificat i els caulidis disposats amb tres fileres de fil·lidis, dos de laterals i una ventral on es disposen els amfigastris (dos en les molses); els fil·lidis no disposen de nervi medial com les molses. Són acrocàrpiques, ja que l’esporòfit creix de l’àpex del gametòfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari