Morfologia de la fulla

Descripció La fulla és un òrgan laminar, de creixement limitat i un durada temporal, que creix en els nusos de la tija o en els branquillons secundaris; tenen un color verd degut a la clorofil·la i són les encarregades de realitzar la fotosíntesi de la planta captant energia i transformant-la en sucres i altres  nutrients, per això que la seva forma es gairebé sempre plana i exposada a la llum té més superfície per captar-la; pot tenir una gran variabilitat en formes degut a les seves característiques.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari