Morfologia de l’arrel

Descripció

Es diu a la part de la planta que neix, generalment soterrada i en sentit oposat de la tija; no té ni fulles, òrgans de reproducció i la seva missió és fixar la planta en el substrat, absorbir l’aigua i els principis nutritius pel desenvolupament de la pròpia planta, encara que també pot formar òrgans de reserva.
El lloc on comença a soterrar-se, desprès de la tija, l’anomenarem coll de l’arrel, seguidament continua l’arrel principal o atura llur creixement per continuar en altres arrels més primes i que lògicament anomenarem arrels secundàries, que ja no creixent tan verticalment, si no en diferents angles; també poden desenvolupar-se altres arrels molt més primes i curtes, terciàries etc, que es diuen radicel•les.
Tant en l’arrel principal com les altres, tenen en la punta una petita peça que es diu còfia, en forma de didal, formada per cèl•lules que són destruïdes per l’abrasió amb el substrat i que són canviades per altres noves constantment; aquesta petita peça és l’encarregada de penetrar en el substrat i protegir l’arrel.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari