Miceli

Descripció Es diu de tot l´entramat filamentós format per segments allargats i cilíndrics, que formen els cos dels fongs superiors com Basidiomicetes i Ascomicetes; aquestes es poden desenvolupar sota el substrat o en fusta, fulles i altre matèria orgànica. Aquests filaments ramificats i intricats reben el nom d´hifes, i de fet, les estructures que solem veure al terra que vulgarment anomenem  " bolet " és la part fructífera del fong, on germinen les espores per la seva reproducció.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari