Miceli

Descripció

Es diu de tot l’entramat filamentós format per segments allargats, cilíndrics i microscòpics, que formen el cos dels fongs superiors com Basidiomicetes i Ascomicetes; aquestes es poden desenvolupar sota el substrat o en fusta, fulles i altra matèria orgànica.
Aquests filaments ramificats i intricats reben el nom d’hifes, i de fet, les estructures que solem veure al terra que vulgarment anomenem “bolet” és la part fructífera del fong, on germinen les espores per la seva reproducció.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari